TAYKin hallitus vuodelle 2017 on nyt valittu!

22.11.2016

Tampereen YK-yhdistyksen hallitus vuodelle 2017 on nyt valittu. Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Emilia Tuurala
Varapuheenjohtaja: Elisa Palminen
Sihteeri: Lauren Stevens
Rahastonhoitaja: Nina Huhtinen
Tiedotus- ja ulkosuhdevastaavat: Hasan Sohail ja Salla Uusitalo
Tapahtumavastaavat: Elina Häkkinen ja Niina Jyränen
Kehitysyhteistyö- ja Peace Day vastaava: Anna-Mari Hiltunen

Varajäsenet: Laura Hildén, Essi Kupari, Aliisa Toivanen, Anni Valden, Sanna Valtonen, Anni Veirto, Sami Vuorenpää ja Tuomas Walden.

Onnea valituille!

file-1

TAYK’s board for 2017 has been selected!

Chair: Emilia Tuurala
Vice chair: Elisa Palminen
Secretary: Lauren Stevens
Treasurer: Nina Huhtinen
Publicist and external relations coordinator: Hasan Sohail and Salla Uusitalo
Event and excursion coordinator: Elina Häkkinen and Niina Jyränen
Development and Peace Day coordinator: Anna-Mari Hiltunen

Vice members: Laura Hildén, Essi Kupari, Aliisa Toivanen, Anni Valden, Sanna Valtonen, Anna Veirto, Sami Vuorenpää and Tuomas Walden.

Congratulations everyone!