TAYK ry - Tampereen YK-yhdistys

Tampereen YK-yhdistys TAYK ry on vuonna 2004 perustettu paikallinen kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on edistää Yhdistyneiden kansakuntien periaatteiden ja päämäärien tunnetuksi tekemistä ja toteutumista. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää muun muassa keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia ja tapahtumia sekä opintomatkoja.

TAYK ry:llä on useita jo perinteeksi muodostuneita vuosittaisia tapahtumia, joiden lisäksi toimintaa järjestetään jäsenistön toiveiden mukaiseksi. Tavoitteena on olla monipuolinen ja aktiivinen yhdistys, jonka toimintaan on helppo ja mukava tulla mukaan!

Opiskelijapainotteisuuden vuoksi jäsenten vaihtuvuus on suuri, joten uudet jäsenet ovat aina tervetulleita mukaan toimintaan. TAYK ry pyrkii olemaan avoin järjestö ja hallituksen kokoukset ovatkin kaikille avoimia. Kokouksista saa tietoa liittymällä yhdistyksen infolistalle ja seuraamalla kotisivuja. Syyskokouksessa yhdistykselle valitaan vuosittain uusi hallitus. Hallituksen yhteystiedot löytyvät kotisivuilta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Toimintaa suunnitellaan hallituksen kokouksissa aina kahden viikon välein. Tarvittaessa perustetaan työryhmä suunnittelemaan toimintaa yksityiskohtaisemmin, esimerkiksi kansainvälisyyskasvatusprojektia on suunnitellut kansainvälisyyskasvatustyöryhmä.

Paikallisten YK-yhdistysten kattojärjestönä toimii Suomen YK-nuoret. Yhteistyötä tehdään myös Suomen YK-liiton, muiden paikallisyhdistysten ja järjestöjen kanssa.

© TAYK ry – Tampereen YK-yhdistys