Kehitysyhteistyötä ja ilmastosopimuksia

29.11.2015

Ympäristö on ollut ajankohtainen aihe Tampereella tälla viikolla, kun Tampereen yliopistolla on vietetty Tamyn kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäiviä, joiden järjestötorille Tampereen YK-yhdistyskin osallistui. Ympäristöteema jatkuu kuitenkin vielä seuraavan noin kaksiviikkoisen ajan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, kun Pariisin ilmastokonferenssi käynnistyy maanantaina 30.11.2015.

Pariisin ilmastokonferenssi on jatkoa muun muassa Kioton ilmastosopimukselle (1992) ja Kööpenhaminan ilmastokokoukselle (2009), joilla pyrittiin asettamaan kansainvälisiä tavoitteita ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi kasvihuonepäästöjä vähentämällä. Samoin Pariisin konferenssissa valtion päämiesten odotetaan sopivan kansainvälisistä tavoitteista, joilla ehkäistä ilmaston lämpenemistä.

Neuvottelut tulevasta sopimuksesta ovat olleet käynnissä jo hyvän aikaa, ja valtion päämiesten odotetaan pääsevän Pariisissa sopimukseen, joka rajoittaa ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen. Sopimus olisi YK:n tavoitteiden kannalta hyvin ajankohtainen, sillä YK on jo aiemmin tänä vuonna julkistanut uudet kestävän kehityksen tavoitteensa, joihin ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taisteleminen kuuluvat.

Kehitysyhteistyön kannalta ilmastonmuutos aiheuttaa ongelmia ainakin merenpinnan tason nousun, sääilmiöiden ja ekosysteemien muutoksien sekä äärimmäisten luonnonilmiöiden seurauksesta. Ilmastonmuutoksen seurauksille alttiita ovat erityisesti mailman köyhimmät, joilla ei ole riittaviä valmiuksia tulla toimeen muutosten edessä.

YK:n mukaan globaalit kasvihuonepäästöt ovat kasvaneet jopa 50 prosentilla vuodesta 1990. Päästöjä vähentämällä ilmaston lämpenemistä on kuitenkin edelleen mahdollista rajoittaa.

YK:n paasihteeri Ban Ki-moon kehottaakin YK:n jäsenmaiden kansalaisia muistuttamaan valtioidensa päämiehiä, mitä Pariisin tulevassa ilmastokonferenssissa on vaakalaudalla. Tehokkaan ilmastosopimuksen aika olisi nyt:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/cop21/

Suvi
Taykin kehitysyhteistyövastaava