Likainen vesi on suurempi riski kuin aseelliset konfliktit

7.4.2015

Puhdas vesi ja sanitaatio ovat inhimillisen kehityksen edellytyksiä, joita ilman suuri osa maailman ihmisistä joutuu silti elämään. Moni YK:n alainen kehitysohjelma tai -rahasto onkin ottanut tehtäväkseen maailmanlaajuisen vesihuollon parantamisen muun muassa vesipisteitä ja käymälöitä rakentamalla, hyvän veden ja hygienian tärkeydestä tiedottamalla, sekä valtioita tukemalla.

YK:n kehitysohjelman, UNDP:n, Inhimillisen kehityksen raportti 2006 on osuvasti todennut kyseiset ongelmat kuitenkin vain hiljaiseksi hätätilaksi, jollaisena voidaan nähdä myös nälkä. Ongelmat eivät ole nousseet ensisijaisiksi kansallisissa kehitysohjelmissa turvallisen juomaveden vuosituhattavoitteista huolimatta.

Raportin mukaan maailmanlaajuinen vesikriisi ei ole aiheutunut veden vähyydestä, sillä maailmassa on tarpeeksi vettä kaikkien ihmisten tarpeisiin. Sen sijaan olemassa olevien vesivarojen hallinnointi sekä epätasa-arvo ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa likainen vesi muodostaa inhimilliselle turvallisuudelle jopa aseellisia konflikteja suuremman uhan kehitysmaissa.

Samoilla linjoilla on YK:n lastenjärjestö Unicef, jonka mukaan likaisen veden ja huonon hygienian levittämät taudit tappavat enemmän ihmisiä maailmassa kuin sodat. Likainen vesi ja hygienian puute eivät kuitenkaan ainoastaan edistä tautien leviämistä ja aliravitsemusta vaan ne vaikuttavat negatiivisesti myös erityisesti tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksiin kehitysmaissa.

Puhtaan veden tarve vaikuttaa korostuneen erityisesti kehitysmaita koskevassa YK:n ohjelmien raportoinnissa. Meidän on kuitenkin hyvä muistaa, että vesi on meilläpäin aivan yhtä tärkeää kuin niillä alueilla, joilla siitä on pulaa. Me tarvitsemme vettä päivittäin ja käytämme sitä jopa huomaamattamme, sillä vesi liittyy lähes kaikkeen ympärillämme. Veden voidaan nähdä linkittyvän esimerkiksi terveyteen, luontoon, kaupungistumiseen, teollisuuteen, energiaan, ruokaan ja tasa-arvoon, jotka kaikki ovat läsnä meitä ympäröivässä maailmassa.

Veden puhtaudesta voi kuitenkin tulla itsestään selvyys, mikäli sitä uhkaavat ongelmat eivät ole jatkuvasti näköpiirissämme. Itse pohdin pari päivää sitten veden tärkeyttä lukiessani uutisen Välimereltä löydetystä jätepyörteestä, joka on koostunut suurimmaksi osaksi muovipulloista, -pusseista ja muista pakkausmateriaaleista. Mietin kuinka ironista on, että muovipakkaukset, joiden valmistamisessa on tarvittu vettä, ovat lopulta päätyneet meriin niitä saastuttamaan. Veden kulutuksemme ei selvästikään ole tarpeeksi kestävällä pohjalla.

Samankaltainen ongelma on havaittavissa jäteveden puhdistamisen kanssa, sillä YK:n vesiohjelma on tiedottanut tänä vuonna, että vain 20% globaalista jätevedestä puhdistetaan, mikä aiheuttaa ongelmia erityisesti köyhimmissä valtioissa.  Maailman puhtaat ja juomakelpoiset vesivarannot vähenevät, ja samaan aikaan olemassa olevien vesivarantojen riski saastua kasvaa. Globaalin vedenkulutuksen on myös arvioitu kasvavan dramaattisesti vuoteen 2050 mennessä.

22. maaliskuuta vuosittain vietetyn Maailman vesipäivän tarkoituksena on kasvattaa tietoutta puhtaaseen veteen kohdistuvista riskeistä. Vesi on kuitenkin yhtä tärkeää jokaisena päivänä vuodessa. Siispä Maailman vesipäivän teemojenkin tulisi olla läsnä elämässämme myös vesipäivän jo mentyä. Erityistä muistettavaa olisivat veteen ja sanitaatioon liittyvät maailmanlaajuiset ongelmat ja sen pohtiminen, miten vesiasioitamme tulisi hoitaa tulevaisuudessa, kestävällä tavalla.

Suvi
Taykin kehitysyhteistyövastaava

Continue Reading

Katsaus Taykin helmikuuhun ja YK:n teemapäiviin

8.3.2015

Viime kuussa järjestimme pulkkailutapahtuman sekä Yksille Taykin kanssa -illan, jonka teema oli tasa-arvoinen avioliittolaki. Molemmat olivat antoisia tapahtumia ja yllättivät hallituksen yleisömenestyksellään. Osallistuimme myös WE CAN -keräykseen, jossa kerätään säilyketölkkejä ruoka-avuksi. YK:n 70-vuotisjuhlavuosi on siis ainakin Taykin osalta käynnistynyt aktiivisissa merkeissä.

Aloitamme tällä kirjoituksella blogissamme sarjan, jossa avaamme hieman kussakin kuussa vietettävien YK:n teemapäivien taustaa. YK:lla on monenlaisia teemapäiviä, -viikkoja ja -vuosia. Näiden tarkoitus on kiinnittää huomiota tiettyyn teemaan ja kannustaa sekä YK:n jäsenvaltioita että muita teemasta kiinnostuneita nostamaan teemaa esiin ja toimimaan sen puolesta. Teemapäivät tukevat YK:n peruskirjan tavoitteiden saavuttamista ja lisäävät tietoisuutta erilaisista ilmiöistä – teemoina on poliittisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja humanitaarisia aiheita.

YK:n yleiskokous hyväksyi YK:n ensimmäisen teemapäivän vuonna 1950. Tämä oli ihmisoikeuksien päivä, jolloin juhlistetaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 10. joulukuuta 1948 tapahtuneen hyväksymisen vuosipäivää. Nykyään teemapäiviä on todella monta, ja YK:n sivuilla on lueteltu peräti 122 erilaista teemapäivää tälle vuodelle. Tähän mukaan kun lisää vielä teemaviikot ja -vuodet riittää teemaa varmasti vuoden jokaiselle päivälle. Kuinkahan moni esimeriksi tietää, että vuosi 2015 on valon ja valoon perustuvan teknologian sekä maaperän vuosi?

Tulevia teemapäiviä selaillessa silmään pistäneitä hieman kevyempiä päiviä ovat esimerkiksi jatsin päivä, ystävyyden päivä ja filosofian päivä.  Helmikuussa vietettiin viittä eri teemapäivää: maailman syöpäpäivää, tyttöjen ympärileikkauksen vastaista päivää, maailman radion päivää, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää sekä kansainvälistä äidinkielen päivää. Tutustuin vähän tarkemmin osaan helmikuun teemapäivistä ja niiden tämän vuotisiin painopisteisiin.

Tyttöjen ympärileikkaukset herättivät viime vuonna maailmanlaajuisesti keskustelua, myös Suomessa. YK peräänkuuluttaa konkreettista toimintaa leikkausten lopettamiseksi. Tämän vuoden teemapäivän fokuksena oli lääkintähenkilökunnan mobilisointi ja osallistuminen naisten sukupuolielinten silpomisen nollatoleranssin saavuttamiseksi. Lääkintähenkilökunnan tiedon lisäämistä pidetään ensiarvoisen tärkeänä, koska vaikkei tyttöjen ympärileikkauksia voi oikeuttaa lääketieteellisin perustein ovat leikkauksen suorittajina usein nimenomaan terveydenhuollon ammattilaiset.

Maailman radiopäivää on vietetty vasta 2012 lähtien YK:n radion ensimmäisen lähetyksen vuosipäivänä. Päivän tarkoituksena on levittää tietoisuutta radion ja sen kautta levitettävän tiedon tärkeydestä ja toimia radioyhteyksien saatavuuden puolesta. Radio on edullisena ja helppokäyttöisenä mediana erityisen hyödyllinen syrjäisten yhteisöjen ja haavoittuvien ryhmien tavoittaja: esimerkiksi lukutaidottomille köyhille ihmisille radio voi olla ainut tapa saada tärkeää tietoa ja osallistua julkiseen keskusteluun. Radiolla on myös tärkeä rooli katastrofiaputilanteissa.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä tukee kansainvälisen yhteisön toimia köyhyyden poistamisen, ihmisarvoisen työn, sukupuolten välisen tasa-arvon, sosiaalisen hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Päivä keskittyi tänä vuonna ihmiskaupan ja pakkotyön lopettamiseen. Pakkotyöllä tai niin sanotulla modernilla orjuudella on monenlaisia muotoja: esimerkiksi naisten ja tyttöjen pakottaminen prostituutioon, siirtotyöläisten velkaorjuus ja hikipajojen työntekijöiden lainvastaiset työtunnit ja minimaaliset tai olemattomat palkat.

Ohessa vielä lista kaikista YK:n teemapäivistä:
http://www.un.org/en/events/observances/days.shtml

Pilvi
Taykin sihteeri

Continue Reading

Hallitus vuodelle 2015 on valittu! Board for the year 2015!

9.12.2014

Maria Koirikivi, puheenjohtaja/chair
Matti Pihlajamaa, varapj./vice chair
Pilvi Pirhonen, sihteeri/secretary
Salla Merisalo, taloudenhoitaja/treasurer
Maarika Kujanen, tiedottaja/publicist
Santeri Juttula, tapahtumavastaaja/event coordinator
Anna Vihanta, tapahtumavastaava/event coordinator
Suvi Lammi, kehy-vastaava/develop. coordinator

Laura Mattinen, ulkosuhdevastaava/external relations coordinator
Kalle Kivisalo, ekskursiovastaava/excursio coordinator

Continue Reading

Ayk juhli 10-vuotisiaan Telakalla – suuri kiitos osallistujille!

Telakka, Tampere 15.11.2014

Päällikkömme Veikko.
Päällikkömme Veikko.
Vieraita Syy Tampereesta.
Vieraita Syy Tampereesta.

altAmqi1RB3mtmLUO7VA1_54cOYQnBiOiDh-eN6ISXlRgQt

Tarjolla oli falafel-pohjaista huippusapuskaa. Mmmmm
Tarjolla oli falafel-pohjaista huippusapuskaa. Mmmmm
Juhlapuhujamme ja pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Tarja Seppä Tampereen yliopistolta.
Juhlapuhujamme ja pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Tarja Seppä Tampereen yliopistolta.

Taloudenhoitajamme Matti paahtoi menemään "puheen sukupuolten väliselle tasa-arvolle".
Taloudenhoitajamme Matti paahtoi menemään “puheen sukupuolten väliselle tasa-arvolle”.
Vieraat olivat kovin avokätösiä.
Vieraat olivat kovin avokätösiä.
Tayk kiittää kaikkia!
Tayk kiittää kaikkia!

Pictures from our 10th Anniversary that was held on the 15th of November at Telakka. We mingled, ate awesome falafel food and had fun. Our guest speaker was Tarja Seppä from the University of Tampere. She has worked with us over the years. Our treasuer Matti gave a “speech to the equality of genders”. Thanks to everyone who attended!

Continue Reading

Poimintoja hallituksen kokouksesta (torstai 30.10.)

10.11.2014

– Seuraava Yksille Taykin kanssa-ilta järjestetään keskiviikkona 3.12., mikäli päivämäärä sopii myös puhujalle. Puhujaa pyydetään UN Womenilta.
– Hallitus päätti allekirjoittaa Tamyn tekemän Tampereen kolmen korkeakoulun tiedotetta (ns. T3-hanke) koskevan kannanoton Tamyn pyynnöstä.
– Syyskokouksen alustavaksi päivämääräksi päätettiin torstai 4.12. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2015. Tätä ennen on valmisteltava ehdotukset budjetiksi ja toimintasuunnitelmaksi.
Kaikkien Taykin kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa Pöytäkirjat-sivulla (TAYK–>Pöytäkirjat).
IN ENGLISH
Points from the latest board meeting (Thursday 30.10.).
– Next “Have a pint with Tayk” will be arranged on 3rd of December, if the date is suitable for the quest speaker (possibly from UN Women).
– Board decided to sign the statement by Tamy which addresses the so called T3-plan to create a new kind of university to Tampere.
– The association’s Autumn Meeting is planned to be held on Thursday the 4th of December. New board for the year 2015 will be selected at the meeting. Propositions for next year’s budget and plan of action will be prepared before the meeting.
Continue Reading

Kevään tapahtumat

16.5.2014

Aurinko kurkistelee ja kesä on jo ovella. Samaten TAYK vetäytyy pikkuhiljaa kesälomalle lataamaan akkuja syksyä varten. Syksyllähän järjestämme yhden vuoden päätapahtumistamme, puhujatilaisuus Peace Dayn, sekä juhlistamme 10-vuotiasta järjestöämme. Nyt on hyvä hetki ottaa pieni katsaus kevään tapahtumiin.

uusenilta
Järjestimme uusien illan helmikuussa katsellen YK:n vuosituhattavoitteisiin liittyviä lyhytelokuvia…
uusieniltabaari
…ja menemällä baariin.

Maaliskuussa Suomen YK-liitto saapui vieraaksemme pitämään koulutuksen, joka antaa osallistujilleen valmiudet tehdä YK-aiheisia kouluvierailuja. Vierailut ovat kouluille maksuttomia ja vierailijalle itselleen antoisa tapa käydä YK:n teemoja lävitse leikkisästi.

Rosa Puhakainen-Mattila YK-liitosta paasaamassa täyttä asiaa tuleville kouluvierailijoille.
Rosa Puhakainen-Mattila YK-liitosta paasaamassa täyttä asiaa tuleville kouluvierailijoille.
koulutus2
Kouluvierailijan koulutukseen kuuluu luonnollisesti myös itse tehdä koululaisille suunniteltuja tehtäviä. Tässä sihteerimme Salla.

Lue lisää kouluvierailuista täältä. YK-liitto järjestää vierailijakoulutuksia säännöllisesti.

Lisäksi maaliskuussa järjestimme perinteisen harjoitteluinfon yliopistolla yhdessä Tampereen Eurooppanuorten kanssa sekä vuoden ensimmäisen ”Yksille TAYKin kanssa” -illan. Jälkimmäisessä on kyse TAYKin järjestämistä vapaamuotoisista keskustelu- ja hengailuilloista, joissa keskustelemme asiantuntijan alustuksen pohjalta jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Maaliskuussa yksille TAYKin kanssa lähti Tampereen kaupunginvaltuutettu Hanna Hakko, jonka kanssa keskustelimme ympäristöpolitiikasta. Rennosti tuopit kourassa irkkubaari O’Connell’sissa!

Huhtikuussa TAYK suuntasi viidentoista osallistujan voimin ekskursiolle aurinkoiseen Helsinkiin. Ensimmäinen kohde oli Suomen YK-liitto. Siellä kuulimme yleisesti Suomen YK-liiton tavoitteista ja toiminnasta, kuten esimerkiksi uudesta Pallonkutistajat-kampanjasta. Lisäksi keskustelimme globaalikasvatukseen liittyvistä teemoista.

eksku
Ekskursiolle osallistuneita pönöttämässä kiusaantuneena.

Tämän jälkeen suuntasimme kohti Katajanokkaa, jossa vierailimme ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikössä sekä Kirkon Ulkomaanavussa. Ulkoministeriössä aiheina olivat muun muassa naisiin ja tasa-arvoon liittyvät teemat Suomen ulkopolitiikassa. Myös ura ulkoministeriössä ja kansainvälisten asioiden valmennuskurssi kiinnostivat ekskuilijoita. Kirkon Ulkomaanavussa naisiin ja tasa-arvoon liittyvä teema jatkui. Kuulimme Kirkon Ulkomaanavun kanssa yhteistyössä toimivasta Naisten Pankista, jonka tavoitteena on kehittää naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa ja näin auttaa koko kyläyhteisöä.

Starttasimme vapun osaltamme aatonaattona kiertämällä Tampereen karaokebaareja Maailmanparannus-karaoken merkeissä. Hauska ilta huipentui parhaiden laulajien palkitsemiseen ja yhteislauluna laulettuun John Lennonin Imagine-kappaleeseen. Maailma tuntui parantuvan ainakin yhdeksi illaksi. Mukana oli paljon väkeä myös yhdistysaktiivien ulkopuolelta, mikä oli hieno juttu. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumiimme!

Bono, Geldofin Bob, ja ketä tuossa nyt on.
Bono, Geldofin Bob, ja keitä tuossa nyt on.

Tule moikkaamaan meitä vielä Mahdollisuuksien torille Väinö Linnan aukiolle torstaina 29.5. Tai sitten syksyn tapahtumiimme. Hyvää kesää!

Teksti: Sakari Ilkka, Pauliina Pöyry

IN ENGLISH

Pictures in this post are from TAYK’s spring 2014. First two are from the “get-together-event” that we organised in February. We watched some short films on the UN MDG theme. And went to bar, of course. Pictures 3 and 4 are from the training that the UN Association of Finland organised in Tampere in March. Fifth picture is from our excursion to Helsinki. We visited the Foreign Ministry of Finland, the mentioned UN Association and Finn Church Aid. Final picture is from our smashing “Heal the World” -karaoke evening that we organised just before the Labour Day. Our events are all bilingual (Finnish, English), unless mentioned otherwise. You are warmly welcome to our events! You can meet us next at the “Market of Possibilities” at Väinö Linnan Aukio on the 29th of May. See you there!

Text: Sakari Ilkka

Continue Reading
  • 1
  • 2
FinlandEnglish