Board

Yeti Kakko

Chairperson

  • chairperson@tayk.fi
  • +358 50 4384535

Elina Häkkinen

Vice-Chairperson

  • vicechairperson@tayk.fi

Paula Aromäki

Secretary

  • secretary@tayk.fi

Roosa Käsmä

Treasurer

  • treasurer@tayk.fi

Eveliina Kuusisto

Publicist and External Relations Officer

  • communications@tayk.fi

Pietari Arikka

Publicist and External Relations Officer

  • communications@tayk.fi

Jasmina Ahonen

Excursion and Event Coordinator

  • events@tayk.fi

Nicole Onnela

Excursion and Event Coordinator

  • events@tayk.fi

Aurora Lehtinen

Peace Day Coordinator

  • peaceday@tayk.fi

© TAYK ry – Tampereen YK-yhdistys

FinlandEnglish